Projecten

Ik gebruik mijn positieve instelling en creatieve oplossend vermogen als basis voor mijn expertise in het ontwikkelen en opzetten van projecten voor jongeren – jonge (alleenstaande) vluchtelingen in het bijzonder. Schakel me in voor advies op maat, coaching on the job, of het ontwikkelen en/of opzetten van een project. Neem vrijblijvend contact op voor een offerte.

Enkele voorbeelden van recente projecten waar ik aan heb bijgedragen:

Jongeren voor een Veilige Toekomst (Stichting Kinderpostzegels Nederland)

De ‘Jongeren voor een Veilige Toekomst’ zijn jongeren uit de vrouwenopvang en maatschappelijke opvang die zich verenigd hebben om hun stem te laten horen! Ik begeleid hen bij het laten horen van deze stem. Ze hebben onder andere een onderzoek opgezet, uitgevoerd en de uitkomsten samengevat in een poster die aan alle instellingen is verstuurd.

Daarna zijn de jongeren aan de slag gegaan met het boek ´Niets is voor altijd´, dat naar alle gemeenten en opvanginstellingen in Nederland is verstuurd en overhandigd aan burgemeester Lenferink en Tweede Kamer-lid Vera Bergkamp! Lees dit boek hier

Op dit moment werk ik met de Jongeren voor een Veilige Toekomst aan een brochure met good practices van jongerenparticipatie in de opvang, klik hier voor meer informatie

De vluchtroute #9: jong, alleen en op de vlucht

Op 9 november presenteerde ik samen met Adimka Uzozie (Vrienden van SAMAH) ons rapport “Volg je dromen tot je niet langer kunt leven” – Een retrospectief onderzoek onder voormalige alleenstaande minderjarige asielzoekers naar toekomstbeleving. We deden dit in Pakhuis de Zwijger. De presentatie is hier terug te kijken: rapportpresentatie Volg je dromen

Jongerenpanel Veilige Toekomst
Kinderpostzegels en de Federatie Opvang gaan de komende twee jaar aan de slag met het plan Veilige Toekomst voor kinderen in de opvang. Het plan houdt in dat er geld beschikbaar wordt gesteld voor veilige gezinshuisvesting, training van kinderbegeleiders en activiteiten gericht op sport, spel, muziek en natuur. Er wordt ook aandacht gevraagd bij de politiek voor de kinderen in de opvang, onder meer met een boekje over de zorg die nodig is voor kinderen in de opvang.
Om te werken aan verbetering van de zorg van kinderen en jongeren in de opvang is inspraak van kinderen en jongeren zelf van essentieel belang. Hiertoe richten Kinderpostzegels en de Federatie een jongerenpanel op, bestaande uit jongeren die verblijven of hebben verbleven in de vrouwenopvang of maatschappelijke opvang. Dit panel vormt een platform voor de meningen en ideeën van deze jongeren over de zorg aan kinderen in de vrouwenopvang en zal de komende 2 jaar in totaal 4 keer bij elkaar komen. De eerste bijeenkomst is op zaterdag 27 juni op een centrale locatie in Nederland.
Het Jongerenpanel zal begeleid worden door coach Maria Verkade. Zij zal de bijeenkomsten vormgeven en leiden, met input van de jongeren zelf.

Jongerenpanel_VeiligeToekomst

Onderzoek en ontwikkeling Mind-Spring Junior©
Mind-Spring voert sinds jaren psycho-educatieprogramma’s voor volwassenen uit op asielzoekerscentra in Nederland. In de afgelopen jaren kwam regelmatig het verzoek ook voor jeugd tot een dergelijk aanbod te komen. Hiertoe zet Mind-Spring in samenwerking met Vrienden van SAMAH in 2015 een pilot op: Mind-Spring Junior©.

mindspringbanner      Logo_SKN

 

In april 2015 start Vrienden van SAMAH met het voeren van verkennende gesprekken met ouders en kinderen naar hun behoeften op psychosociaal gebied. Daarnaast onderzoeken we of de kernprincipes uit de effectief gebleken Mind-Spring methode ingezet kunnen worden ten behoeve van kinderen (9-13 jaar) op asielzoekerscentra en welke werkvormen aansluiten bij kinderen.
Meer informatie lees je in de Factsheet Mind-Spring Junior.
In dit project participeren twee studenten van de Christelijke Hogeschool Ede: Klaasje Mussche en Roos Willigenburg. Zij werken in het kader van hun afstudeerproject in opdracht van Vrienden van SAMAH mee in het verkennende onderzoek.
Lees hier meer over het onderzoek

Vrienden van SAMAH wil jonge asielzoekers de mogelijkheid bieden om aan hun toekomst te werken. Om dit te realiseren ontwikkel ik in opdracht van hen enkele projecten, zoals:

Scolarshipprogramma (On)bekend Talent in opdracht van Stichting Vrienden van SAMAH

Middels dit programma (nog in ontwikkeling) wil Vrienden van SAMAH jonge asielzoekers de mogelijkheid bieden om aan hun toekomst te werken. Waar mogelijk door met financiële ondersteuning regulier onderwijs mogelijk te maken, waar nodig door de ontwikkeling van een alternatief programma op maat. Uitgangspunt van dit programma is de ontwikkelwens van de jongere zelf. Wensen en behoeften staan voorop, van daaruit passen we dit samen met de jongeren zo goed mogelijk aan, aan de situatie en mogelijkheden.

PR_OGfoto

 

Vorige projecten

Ik heb diverse projecten ontwikkeld rondom maatschappelijke participatie en persoonlijk/psychosociale ontwikkeling van jeugd en enkele beproefde methodes (mede)ontwikkeld, waaronder Free Ned.Work, Meiden Actief, Ondernemen in je eigen Toekomst en Ondernemend Jong. Dat laatste programma kreeg zelfs eervol bezoek van Koningin Maxima.

  • Ondernemend Jong! Ontwikkeld in dienst van Solidez in samenwerking met Jasper van Leeuwen
    www.ondernemendjong.nl

Ondernemend Jong! is een project dat is opgezet onder het Kansen voor Jongeren programma van het Oranjefonds. Het project begeleidt jongeren die geen startkwalificatie hebben richting opleiding, of (wanneer dit beter past bij de wensen en mogelijkheden) richting een duurzame baan met opleidings- en doorgroeimogelijkheden.

Korte opdrachten

Gastspreker bij het talencafé voor jongeren van de Medewerker in Ede.

Flyer talentencafé

contact couching wageningen toekomst ontwerp