Bureau Toekomstontwerp: nieuwe oplossingen voor bestaande uitdagingen

Ik ben ervan overtuigd dat iedereen ergens goed in is of kan worden en dat iedereen een passende plek kan vinden in onze maatschappij. Door talenten te benutten is de kans dat mensen duurzaam op een stabiele plek in de maatschappij terecht komen het grootst. Het vinden van die plek brengt soms uitdagingen met zich mee. Voor nieuwkomers is dat bijvoorbeeld aansluiten bij een nieuwe maatschappij, het verbinden van verschillende contexten.
Voor sommige mensen is niet meteen duidelijk wat hun talent is. Anderen hebben een steuntje in de rug nodig om de stap te maken, of om weer op de juiste weg te komen en weer anderen willen worden uitgedaagd. Hoe geef je vorm aan dergelijke processen, met respect voor zowel mens als beleid?

Ik bied je mijn energie en positieve instelling en mijn expertise in het ontwikkelen en opzetten van projecten voor jongeren – jonge (alleenstaande) vluchtelingen en statushouders in het bijzonder. Schakel me in voor een training, advies op maat, of het ontwikkelen en/of opzetten van een project.

Bekijk mijn ervaring en enkele voorbeelden van recente projecten waar ik aan heb bijgedragen.


Mijn inspiratie:

“Onze diepste angst is niet dat we tekort schieten. Veel banger zijn we voor de onmetelijke kracht die we in ons hebben. Het is ons eigen licht dat ons angst aanjaagt , niet onze schaduwkanten. We vragen onszelf af: Wie ben ik wel niet om briljant, aanbeden, getalenteerd en fantastisch te zijn? Maar eigenlijk geldt: wie ben jij om dat niet te zijn?”

– Marianne Williamson