Over mij

© Foto door Allard de Witte – https://allarddewitte.nl


Ik ben Maria Verkade, bevlogen Social Manager, veranderaar en ToekomstOntwerper. Ik ben een pionier, ontwikkelaar en verbinder. Ik weet vanuit het positieve bij te dragen aan participatie van (kwetsbare) jongeren – jonge (alleenstaande) vluchtelingen in het bijzonder – en de inbedding daarvan in onze maatschappij.
Ik ben doelgericht, flexibel en kan ik goed omgaan met weerbarstige omstandigheden. Ik denk graag buiten bestaande kaders om tot nieuwe oplossingen te komen.

Opleiding
Ik heb Social Management / Culturele Maatschappelijke Vorming gestudeerd aan Hogeschool de Horst. Daarnaast heb ik een post-HBO projectleiderschap gedaan en aanvullende opleiding tot professioneel coach afgerond.
Sinds oktober 2014 ben ik voor mezelf begonnen en daarmee heb ik de grote stap gemaakt naar doen wat ik het allerliefst doe!

Visie
Met mensen werken is leuk en spannend. Soms is het ook vermoeiend, frustrerend en (of) moet je vechten. En af en toe maak je dingen met ze mee die echt ontroerend zijn. Goede begeleiding, maar vooral ook het geloof in de aanwezigheid van talent, leidt er toe dat mensen succesvol kunnen zijn. En dat is het mooiste wat er is!!
Ik geloof dat goede begeleiding begint bij houden van het werken met mensen. Begint bij vertrouwen hebben in het oordeel en het talent van mensen. En bij vasthoudendheid in moeilijke tijden.

Ervaring
Ik werk ruim 15 jaar in het jeugd- en jongerenwerk, in het bijzonder met jonge (alleenstaande) vluchtelingen en asielzoekers. Ik heb diverse projecten ontwikkeld en opgezet rondom maatschappelijke participatie en persoonlijk/psychosociale ontwikkeling van jeugd en enkele beproefde methodes (mede)ontwikkeld, waaronder Free Ned.Work, Meiden Actief, Ondernemen in je eigen Toekomst en Ondernemend Jong. Dat laatste programma kreeg zowaar eervol bezoek van Koningin Maxima.

Ik heb diverse trainingen en workshops ontwikkeld voor kinderen en jongeren op het gebied van identiteitsontwikkeling, beroepsoriëntatie, netwerkvorming en (arbeids)participatie. Daarbij heb ik honderden jongeren en jongvolwassenen gecoached bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Die kennis zet ik sinds een aantal jaar in om beroepskrachten en gemeenten te ondersteunen bij de opzet van nieuwe projecten

Ik heb diverse trainingen en workshops ontwikkeld voor vrijwilligers en profesionals op het gebied van jongeren begeleiden richting participatie, (interculturele) communicatie, coaching, begeleiding, grenzen stellen en omgaan met tegenslagen. Daarbij heb ik diverse (groepen) vrijwilligers gefaciliteerd in intervisie.